Nedsivningsanlæg

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Nedsivningsanlæg til regn- og spildevand

Nedsivningsanlæg har forskellige funktioner. Den ene kan være at nedsætte belastningen på det offentlige kloaksystem ved at undlade at føre regnvand og rent spildevand ud i kloakkerne. Den anden kan være, fordi det kan være uhensigtsmæssigt at trække flere kloakledninger.

Afledning af regnvand med nedsivningsanlæg

Overordnet set benytter folk ofte nedsivningsanlæg for at undgå, at der ophober sig vand uheldige steder på ens grund, herunder især omkring soklen på ens ejendom. Men i visse kommuner kan der være en større eller mindre økonomisk fordel ved at benytte nedsivningsanlæg, herunder at genbruge regnvand ved at det føres ind i huset med henblik på toiletskyl og tøjvask.

Et nedsivningsanlæg kan fungere ved, at spildevand siver ned gennem en klassisk bundfældningstank som en septiktank, hvor selve rensningen foregår. Et nedsivningsanlæg kan også fungere med en fordelerbrønd og et sivedræn, der fordeler og udleder spildevandet over et større areal.

Faskiner som nedsivningsanlæg kan bruges ved tagrender

Mindre nedsivningsanlæg som for eksempel faskiner benyttes til opsamling af regnvand fra husets tagrender, men gennem et år kommer der også ganske store mænger regnvand igennem sådanne anlæg. Dertil kommer den øvrige mænge regnvand, der falder på selve grunden som for eksempel i haven, men som også skal væk på en eller anden vis.

Hvis du ønsker et nedsivningsanlæg, kan du kontakte Gilleleje Kloak & Anlæg og tale med aut. kloakmester Henrik Barnekow for at høre om dine muligheder og vores priser. Du kan ringe på telefon 40 35 53 96 eller skrive til barnekow@webspeed.dk.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 40 35 53 96 eller send en mail til barnekowhenrik@gmail.com. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.